Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.  

Voor psychologische hulp en psychotherapie

 


 

Kosten

Per januari 2014 is de vergoedingenstructuur binnen de GGZ veranderd. Het onderscheid tussen eerste lijns en tweedelijns hulpverlening is verdwenen. In plaats daarvan is er nu de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ.

De praktijk heeft contracten afgesloten bij de meeste zorgverzekeraars ( zie hier onder voor overzicht), voor  de Gespecialiseerde GGZ.  Als uw huisarts u verwijst voor de  Gespecialiseerde GGZ dan wordt uw behandeling volledig vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, wel wordt uw wettelijk eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar betaald.

Verwijst uw huisarts u voor de Basis GGZ, dan moet u zelf kijken bij uw zorgverzekeraar, óf en zo ja hoeveel, er door uw zorgverzekeraar op basis van restitutie vergoed wordt. De kosten van de behandeling worden in dit geval eerst bij u zelf in rekening gebracht.


Basis GGZ

Sinds 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ.

 Gespecialiseerde GGZ 

Is er sprake van meer ernstige, of meer ingewikkelde problematiek, dan wordt u niet behandeld in de basis GGZ, maar binnen de vergoedingenstructuur van de Gespecialiseerde GGZ. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Particuliere gesprekstherapie/coaching

Voor psychologische klachten of problemen waar u mee worstelt, maar waarbij er (nog) geen sprake is van een psychische aandoening in engere zin, is particuliere gesprekstherapie mogelijk ( zie ook tab "behandelaanbod"). U heeft voor deze behandelvorm geen verwijzing nodig. Kosten zijn 90 euro per consult. Als u zich voor dit traject aanmeld, dan volgt eerst een telefonisch consult (gratis) om samen met u te bekijken of deze behandelvorm geschikt is voor u


Gecontracteerde zorgverzekeraars:

- Menzis   (Menzis en AnderZorg NV)

- Centrale Verwerkingseenheid CZ ( CZ, Delta Loyd, OHRA)

- Cooperatie VGZ  ( VGZ, IZZ, IZA NV Zorgverzekeraar UMC, Unive, VGZ Cares)

- DSW ( DSW, inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar)


04376