Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen.


Voor psychologische hulp en psychotherapie

Kosten

Per januari 2022 is de vergoedingenstructuur binnen de GGZ veranderd: er wordt nu gedeclareerd via het Zorg Prestatie Model.


Daar waar er voorheen pas aan het eind van een behandeling gedeclareerd werd, dan wel maximaal na een jaar behandelen, wordt er nu maandelijks gedeclareerd.


U krijgt daarbij van uw verzekeraar maandelijks een overzicht van wat er aan zorg geleverd is en hoeveel er daarvoor bij uw zorgverzekering in rekening is gebracht.


De praktijk heeft contracten afgesloten bij de meeste zorgverzekeraars, met uizondering van de zorgverzekeraar VGZ en alle labels die daar onder vallen.


Als uw huisarts u verwijst en u bent verzekerd bij een verzekeraar waar een contract mee is afgesloten dan wordt uw behandeling volledig vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, wel wordt uw wettelijk eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar betaald.


Bent u verzekerd bij VGZ, of een onder VGZ vallend label moet u naast uw wettelijk eigen risico ook een eigen bijdrage betalen. U kunt bij u zorgverzekeraar navragen hoe groot deze bijdrage is.
Particuliere gesprekstherapie, onverzekerde zorg


Voor psychologische klachten of problemen waar u mee worstelt, maar waarbij er (nog) geen sprake is van een psychische aandoening in engere zin, is particuliere gesprekstherapie mogelijk ( zie ook tab "behandelaanbod"). U heeft voor deze behandelvorm geen verwijzing nodig. Kosten zijn 125 euro per consult. Als u zich voor dit traject aanmeld, dan volgt eerst een telefonisch consult (gratis) om samen met u te bekijken of deze behandelvorm geschikt is voor u.
Tarief No Show


Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat u een afspraak vergeet of op het laatste moment moet afzeggen. Als dit een enkele keer voor komt dan is dat geen probleem. Echter bij herhaalde no shows, dan wel binnen 24 uur afzeggen van de afspraak zijn we helaas genoodzaakt een deel van de kosten, te weten 50 euro, bij u in rekening te brengen. Dit kunt u niet declareren bij u zorgverzekeraar.